ADORA BEAUTY CENTAR

Otona Župančića 16
10000 Zagreb

Mob: +385 91 4095 270
Tel: -385 1 4095 270

E-mail: info@adora.hr

PODACI O TVRTCI

Confutura d.o.o.
Ulica Grada Mainza 4, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel. +385 01 7788 725   web: www.confutura.hr

IBAN: HR2223600001502408239, Zagrebačka banka d.d. / OIB: 95022308979
Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu, Tt-12/1301-4 / MBS: 080742298
Temeljni kapital 20.000 kn uplaćen u cjelosti / Članovi uprave: Tomislav Glavina, Marko Perković